empty
 
 
Americký akciový trh a cestovný ruch brzdia ekonomický rast

Americký akciový trh a cestovný ruch brzdia ekonomický rast

Hoci americká ekonomika počas uplynulých mesiacov posilnila, zdá sa, že oživenie neprebieha rýchlo vo všetkých sektoroch. Medzi sektormi, ktoré brzdia celkový rast či dokonca mu zabraňujú, sú cestovný ruch a akciový trh.

Ukázalo sa, že návrat na predkrízové úrovne je pre americkú ekonomiku náročné. Je zjavné, že vedúca svetová ekonomika zvláda krízu koronavírusu oveľa lepšie ako iné krajiny. Je však ešte príliš skoro hovoriť o úplnom oživení, keďže taký dôležité odvetvie amerického hospodárstva akým je cestovný ruch má aj naďalej problémy zotaviť sa z ničivých dôsledkov pandémie. Podlľa Omera Zarpliho, výskumníka v oblasti politických vied na Pittsburskej univerzite, sa odvetvie cestovného ruchu v Spojených štátoch prepadlo za rok o 69 %, v Európskej únii o takmer 90 % a v Spojenom kráľovstve o 73 %. Vzhľadom na to, že USA nie sú v tomto smere najhoršie postihnutou krajinou, zatiaľ sa im nepodarilo dosiahnuť oživenie cestovného ruchu a v blízkej budúcnosti sa im to pravdepodobne nepodarí.

Na druhom mieste zoznamu odvetví, ktoré zabraňujú zotaveniu americkej ekonomiky z krízy, je akciový trh. Vďaka tomuto sektoru pribúdali v americkej ekonomike investície prostredníctvom dodatočných voľných finančných prostriedkov Američanov alebo zahraničných investorov. Index návratu do normálnej situácii reflektuje zmeny vo svete, ktoré sa odrážajú v americkej ekonomike a v súčasnosti signalizuje, že ekonomika USA sa nachádza 7 % pod normálnou úrovňou.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.