empty
 
 
MMF prideľuje 650 miliárd dolárov na podporu ekonomík zasiahnutých pandémiou

MMF prideľuje 650 miliárd dolárov na podporu ekonomík zasiahnutých pandémiou

Výkonná rada Medzinárodného menového fondu oznámila, že jej Rada guvernérov schválila pridelenie zdrojov Špeciálnych práv čerpania (SDR) vo výške 650 miliárd dolárov. Fond s doposiaľ najväčšou alokáciou je zameraný na boj proti nebývalej kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu.

„Dnes bola schválená najvyššia pridelená čiastka Špeciálnych práv čerpania v histórii vo výške 650 miliárd dolárov. Je to pre svet veľká pomoc a ak sa použije rozumne, aj jedinečná príležitosť ako bojovať krízou, ktorá nemá obdobu,“ povedala výkonná riaditeľka fondu Kristalina Georgieva.

Rozhodnutie o tom, ako tento „vzácny zdroj“ využiť, podľa MMF prináleží členským krajinám. Georgievová zároveň vyzýva rozvinuté ekonomiky, aby dobrovoľne nasmerovali časť svojich SDR štátom, ktoré ich najviac potrebujú. Niektoré krajiny už prisľúbili požičať 24 miliárd dolárov, čo je celkom dobrý začiatok. Organizácia tiež zvažuje zriadenie nového trustu, ktorý by mohol využiť nasmerované SDR na pomoc najzraniteľnejším členom.

„Špeciálne práva čerpania sa krajinám prideľujú v závislosti od ich kvót v MMF. To znamená, že rozvíjajúcim sa a rozvojovým krajinám pôjde približne 275 miliárd dolárov. Krajiny s nízkymi príjmami dostanú z tejto sumy približne 21 miliárd dolárov, čo v niektorých prípadoch predstavuje až 6 % HDP,“ dodala Georgievová.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.