empty
 
 
V druhom štvrťroku stúpla ekonomická produkcia OECD

V druhom štvrťroku stúpla ekonomická produkcia OECD

Štáty už neodôvodňujú ekonomickú stagnáciu koronavírusom a ich orgány podporujú rýchlejší hospodársky rast. Takýto prístup prináša svoje ovocie. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa domnieva, že hospodárske oživenie v priemyselných krajinách prebieha pomerne hladko. Absolútnym lídrom sú podľa organizácie Spojené štáty americké, kde je HDP už o 0,8 % vyšší ako pred krízou. Krajiny sa z krízy spôsobenej pandémiou nezotavujú rovnakým tempom. Napríklad HDP eurozóny zaostáva oproti obdobiu pred pandémiou o 3 % a HDP celej EÚ je o 2,6 % nižší, ako bol pred koronavírusom. V druhom štvrťroku tohto roka rástlo HDP eurozóny 2-percentným tempom a HDP dvadsaťsedmičky 1,9-percentným tempom – hoci v prvom štvrťroku došlo k miernemu poklesu. Druhým najrýchlejším tempom, hneď po USA, rastie Veľká Británia (4,8 %) a potom Taliansko (2,7 %). Nemecký HDP vzrástol o 1,6 %, pričom ešte v predchádzajúcom štvrťroku klesol o 2 %. Hrubý domáci produkt Francúzska vzrástol o 0,9 % a japonská ekonomika expandovala o 0,3 %. V období od apríla do júna tohto roku bola priemerná miera rastu OECD 1,6 %. „Keď porovnáme ekonomickú aktivitu v druhom štvrťroku 2021 s úrovňami spred pandémie vo štvrtom štvrťroku 2019, hrubý domáci produkt všetkých členských štátov OECD ešte stále zaostáva o 0,7 %,“ uviedol predstaviteľ organizácie.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.