empty
 
 
S nedostatkom zamestnancov zápasí aj britský finančný sektor

S nedostatkom zamestnancov zápasí aj britský finančný sektor

Finančný sektor v Británii zápasí s obrovským nedostatkom zamestnancov. V treťom štvrťroku sa počet voľných pracovných miest oproti rovnakému obdobiu minulého roka takmer zdvojnásobil. Od júla do septembra 2021 hľadali spoločnosti 8343 nových zamestnancov, zatiaľ čo v rovnakom období roku 2020 hľadali iba 3 575 nových zamestnancov. Len v septembri bolo potrebných 2 818 nových pracovníkov.

Prednostne by sa pritom mali obsadiť pracovné miesta, ktoré so sebou prinášajú určité riziká a pri ktorých je potrebné dodržiavať regulačné požiadavky. Tie predstavujú iba 13 % z celkového počtu voľných pracovných miest.

Nedostatok personálu je dôsledkom protipandemických obmedzení. Počas nich banky drasticky znížili počet svojich zamestnancov. Dnes sa však tieto opatrenia na zastavenie šírenia vírusu výrazne zmiernili, takže spoločnosti potrebujú viac zamestnancov. To dáva kandidátom oveľa väčšiu flexibilitu pri výbere zamestnania. Za týchto okolností sa spoločnosti musia rozhodovať o prijatí zamestnancov oveľa rýchlejšie. To predtým bežne nerobili.

V auguste Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) oznámil výrazný pokles počtu finančníkov v Spojenom kráľovstve. Podľa údajov tohto orgánu takmer sto štedro platených bankárov opustilo Britániu pred jej odchodom z Európskej únie. Poskytovatelia finančných služieb presťahovali viac ako 7 000 zamestnancov z Londýna do Európy.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.