empty
 
 
Britský výrobca ocele varuje pred hroziacou krízou v dôsledku prudko rastúcich cien energií

Britský výrobca ocele varuje pred hroziacou krízou v dôsledku prudko rastúcich cien energií

Veľkej Británii, rovnako ako zvyšku Európy, hrozí, že bude musieť čeliť jednej z najvážnejších energetických kríz za posledné roky. Prudký nárast veľkoobchodných cien plynu by mohol mať vážny vplyv na krajinu a ohroziť hospodárske oživenie Británie.

Výrobcovia boli prví, ktorí bili na poplach v súvislosti s rastúcimi hrozbami pre národné hospodárstvo. UK Steel, lobistická skupina britského oceliarskeho priemyslu, varovala pred hroziacou krízou v dôsledku prudkého nárastu veľkoobchodných cien plynu.

Výrobca ocele sa čoraz viac obáva, že ďalší nárast cien pohonných hmôt zasadí ekonomike tvrdú ranu, v dôsledku čoho sa spoločnosti dostanú do červených čísel a znížia sa mzdy. „S blížiacou sa zimou sa zvýši dopyt po plyne a elektrine a ceny by sa mohli zvýšiť, čo znemožní vyrábať oceľ so ziskom,“ uviedla spoločnosť. V takom prípade môžu byť niektoré závody nútené ukončiť prevádzku „na čoraz dlhšie obdobie, čo bude mať dôsledky nielen pre jednotlivé spoločnosti, ale aj pre dodávky ocele do britského hospodárstva a pracovné miesta v Spojenom kráľovstve“. Náhle zastavenie prevádzky by mohlo poškodiť zariadenia, zvýšiť náklady a v konečnom dôsledku viesť k „horšej environmentálnej výkonnosti s vyššími emisiami“, varovala spoločnosť UK Steel.

Orgány krajiny táto situácia úplne vyviedla z miery. Podľa ministra obchodu Kwasiho Kwartenga vláda pracuje na spôsoboch, ako podporiť energeticky náročné odvetvia, ktoré zasiahli rastúce ceny plynu. Situáciu dokonca označil za kritickú.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.