empty
 
 
Energetická kríza zasiahla aj čínsku ekonomiku

Energetická kríza zasiahla aj čínsku ekonomiku


Energetická kríza postihla nielen Európu, ale aj Áziu. Čína musela v distribúcii elektriny dočasne zaviesť prídelový systém.

Krajina sa snaží nájsť rovnováhu medzi dodávkami elektriny a dopytom. Aktuálny nedostatok sa preto vláda snaží zmierniť prísnym dohľadom nad rozdeľovaním energií. Zároveň tým Peking chce dosiahnuť svoje dlhodobé ciele znižovania emisií. Tieto opatrenia už pocítila aj tamojšia ekonomika. Ako prvá utrpela domáca výroba. „Prídelový systém bude v distribúcii elektriny pravdepodobne pokračovať aj v prvom kvartáli 2022, keďže environmentálne politiky budú kolidovať s nedostatkom palív a obnoviteľných zdrojov,“ uviedol Jian Chang, hlavný expert na ekonomiku Číny v banke Barclays. „Domnievame sa, že počas zimy budú mať prednosť občania, čo sa negatívne prejaví na priemyselnej produkcii.“

Súčasné obmedzenia v používaní elektriny podľa odborníkov výrazne zvýšia náklady pre čínskych exportérov a spomalia oživenie čínskej ekonomiky. Stupňujúci sa nedostatok energie spôsobený prechodom krajiny na čisté energie, rýchlo rastúcim priemyselným dopytom a vysoké ceny komodít už teraz zastavili výrobu v mnohých továrňach. Tomuto scenáru sa nevyhli ani najväčšie svetové spoločnosti ako Apple a Tesla.

Back

See also

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.