empty
 
 
Životná úroveň občanov ČĽR sa zlepšuje

Životná úroveň občanov ČĽR sa zlepšuje

Disponibilný príjem na obyvateľa v Číne za prvé tri štvrťroky 2021 vzrástol o 10,4 %. Medián čínskeho príjmu na obyvateľa sa v prvej polovici roku 2021 zvýšil na 26 265 juanov alebo 4 080 USD. Oproti rovnakému obdobiu pred rokom to predstavuje nominálny nárast o 10,4 %. Ten reálny, vrátane cenových faktorov vychádza na úrovni 9,7 %.

Vo vidieckych a mestských oblastiach sa tieto metriky určite líšia. Medián disponibilného príjmu na obyvateľa v čínskych metropolách predstavuje 35 947 juanov alebo 5 580 dolárov, pričom v prvej polovici roku 2021 zaznamenal nárast o 9,5 %. Ak vezmeme do úvahy cenové faktory, skutočný rast dosahuje 8,7 %. Vo vidieckych oblastiach je tento ukazovateľ výrazne nižší: 13 725 juanov alebo 2 130 USD na obyvateľa. Tu teda nominálny rast dosahuje 11,6 % a reálny 11,2 %.

Čínska vláda je odhodlaná dosiahnuť víťazstvo v boji proti chudobe. Cieľom Pekingu je pritom posunúť a dostať HDP na obyvateľa na úroveň európskych ekonomík so strednými príjmami, akými sú Španielsko, Grécko a Portugalsko. Vláda ČĽR to prisľúbila v októbri 2020.

Podľa Svetovej banky dosahoval čínsky HDP na obyvateľa v roku 2018 9 770,85 USD, a to pri počte 1,5 miliardy obyvateľov v druhej najväčšej globálnej ekonomike. HDP na obyvateľa ČĽR bol pritom v danom roku výrazne nižší ako vtedajší HDP Španielska (30 370,98 USD), Portugalska (23 407,91 USD) a aj Grécka (20 324,25 USD).

Back

See also

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.