empty
 
 
EÚ spúšťa sezónu čerpania plynu

EÚ spúšťa sezónu čerpania plynu

Eurozóna na začiatku zimnej sezóny informovala o množstve zásob, ktoré dosiahli nové minimum 77,13 % objemu podzemných zásobníkov plynu. Tento objem by mal stačiť na zabezpečenie vykurovania počas celého zimného obdobia. Takýto nízky objem zariadení podzemných zásobníkov plynu však pravdepodobne zníži dennú produktivitu a schopnosť pružne reagovať na silné mrazy.

Nedostatočný objem rezerv v zásobníku je hlavným dôvodom zvýšenia cien plynu. Situáciu zhoršil aj nárast cien paliva v Ázii. Vo virtuálnom obchodnom mieste v Holandsku stojí jeden tisíc kubických metrov plynu s doručením v pondelok 1 081 dolárov.

Čerpanie plynu z podzemných zásobníkov prebehlo v Európe od 13. do 15. októbra. Dopyt počas víkendov zvyčajne klesá. 16. októbra tak vtláčanie prevýšilo čerpanie.

Prechod od vtláčania k čerpaniu sa vlani v Európe uskutočnil takmer v rovnaký deň ‒ 12. októbra. Poveternostné podmienky boli tento rok takmer rovnaké ako v roku 2020. Priemerná teplota v októbri tohto roka bola teda len o pol stupňa nižšia ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Zásoby plynu však minulý rok dosiahli rekordné maximum. Pre trh bolo dokonca ziskovejšie začať predávať plyn skôr, ako to bolo potrebné. V súčasnosti je situácia úplne odlišná. Zásoby plynu klesli na historické minimum. Čerpanie do európskych podzemných zásobníkov by mohlo trvať dlhšie s cieľom nahromadiť čo najviac plynu.

Prechod od vtláčania k čerpaniu sa pred niekoľkými rokmi uskutočnil približne 20. októbra a v roku 2013 k tomu došlo ešte neskôr ‒ 3. novembra.

Gazprom pokračuje v čerpaní plynu do svojich zásobníkov v Rakúsku a Nemecku. Rakúsky Haidach je naplnený na 20 % a nemecký Jemgum na 82 %. Nemecký podzemný zásobník plynu Katharina je pozastavený, je však naplnený na 43,4 %. Vtláčanie aj čerpanie sa zastavili v Holandsku v zásobníkoch Rehden (naplnený na 9,45 %) a Bergermeer (27,30 %) .

Gazprom využíva aj virtuálne zásobníky, ktoré boli vytvorené na základe obchodnej spolupráce s európskymi partnermi. Tieto informácie sú však utajované.

Prívod skvapalneného zemného plynu do európskych terminálov sa začiatkom októbra 2021 v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 4 %.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.