empty
 
 
Spoločnosť McKinsey zverejnila globálnu súvahu

Spoločnosť McKinsey zverejnila globálnu súvahu

Spoločnosť McKinsey nedávno zverejnila správu o čistom svetovom bohatstve. V globálnej súvahe The Rise and Rise of the Global Balance Sheet Globálneho inštitútu McKinsey sa uvádza, že bohatstvo vo svete sa za posledných 20 rokov výrazne zvýšilo a k najväčšiemu rastu došlo v Číne. Čisté bohatstvo Číny bolo najvyššie spomedzi 10 krajín. Nie je to prekvapujúce, keďže jej bohatstvo sa od začiatku 21. storočia zvyšuje rýchlejšie ako v ktorejkoľvek inej krajine.

Odborníci z McKinsey vyhotovili podrobnú analýzu všetkých finančných aktív, ktoré vlastnia ľudia a podniky v desiatich najväčších krajinách. „Analýza ukazuje, že reálne aktíva a čistá hodnota, finančné aktíva domácností, podnikov a vlád a finančné aktíva a pasíva finančných inštitúcií sa od roku 2000 strojnásobili na približne 500 biliónov dolárov, čo predstavuje asi šesťnásobok svetového HDP.“Celkové bohatstvo vo svete vzrástlo zo 156 biliónov dolárov v roku 2000 na 514 biliónov dolárov. Nesporným lídrom sa stala Čína ‒ na tomto raste sa podieľa jednou tretinou. Čistý majetok Číny sa v prepočte na obyvateľa vyšplhal zo 7 biliónov na 120 biliónov. V Spojených štátoch sa viac ako zdvojnásobil a dosiahol 90 biliónov dolárov. Viac ako dve tretiny majetku v oboch ekonomikách patrí 10 % obyvateľstva a tento rozdiel sa stále zväčšuje.

Významnú úlohu v svetovom bohatstve zohrávajú nehnuteľnosti. „Spomedzi 10 krajín, ktoré boli súčasťou štúdie, sa ocenenie nehnuteľností v priemere viac ako strojnásobilo,“ uvádza sa v správe. 68 % celkovej hodnoty všetkých aktív vo svete predstavujú nehnuteľnosti. Analytici spoločnosti McKinsey sa domnievajú, že celková hodnota svetových aktív sa za posledné dve desaťročia zvýšila v súvislosti s prudkým nárastom cien nehnuteľností v dôsledku nižších úrokových sadzieb. Hodnota nehnuteľností sa podľa štúdie zvyšuje rýchlejšie ako príjmy. Z toho vyplýva, že počet ľudí, ktorí si môžu dovoliť kúpiť dom, sa znižuje. Prudký rast cien nehnuteľností navyše zvyšuje riziko finančnej krízy podobnej tej, ktorá vypukla v USA v roku 2008 a ktorú vyvolala bublina na trhu s nehnuteľnosťami.

Back

See also

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.