empty
 
 

Aroon indikátor bol vyvinutý v roku 1995 Tusharom Chandeom, riaditeľom Tuscarora Capital Management. Indikátor sa používs pre identifikovanie sily a smeru trendu. Tento technický nástroj upozorňuje na rastový, klesajúci trend a pravdepodobnosť, že budú pokračovať v danom smere alebo dôjde k ich obratu.

Vzorec

Aroon Up = ((počet období - počet období od najvyššej ceny) / počet období) * 100

Aroon Down = ((počet období - počet období od najnižšej ceny) / počet období) * 100

Využitie pri obchodovaní

Klasické spôsoby využitia Aroon indikátora používané pre akcie a komoditné trhy nemôžu byť použité na súčasnom menovom trhu.

Aby sme nezadali objednávku, ktorá bude v opačnom smere ako sa hýbe trh je nevyhnutné zvoliť presnejšie signály generované týmto indikátorom.

Hlavný signál Aroon indikátora nastáva keď, Aroon up (znázornený ako modrá čiara) a Aroon down (znázornený ako červená čiara) pretnú jedna druhú.

Keď Aroon Up prekríži Aroon Down od spodu nahor, znamená to pravdepodobnosť vznikajúceho strednodobého rastového trendu. Keď Aroon Up prekríži Aroon Down z vrchu, na základe tohto signálu by ste si mali pripraviť objednávku na výstup z trhu.

Alternatívny scenár je keď Aroon Up prekríži Aroon Down z vrchu. Poukazuje to na možný vznik klesajúceho trendu a preto je lepšie v tomto prípade predávať. Zatvorenie tejto objednávky by malo prísť keď dôjde k opačnému prekríženiu čiar tohto indikátora.

Keď sa signál objaví nad 40 percentami a pod 40 percentami, ktoré ohraničujú takzvané extrémne zóny (nejde však o zóny prepredania/prekúpenia trhu), zvyšuje sa tým hodnota signálu a môže to viesť k ďalšiemu posilovaniu ceny.

Ďalší výborný signál je vzájomná divergencia medzi cenovým pohybom a Aroon Up.

Ak Aroon Up smeruje nahor keď krivka ceny klesá je pravdepodobné, žč môže nastať obrat z klesajúceho trendu na rastový (divergenčný signál).

Ak Aroon Up smeruje nadol keď je cena v rastovom trende, môžeme očakávať, že cena sa vydá nadol.

Aroon indikátor

InstaForex Aroon parametre

Aroon_Period = 9

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.