Facebook
 
 

Vzorec

SI(i)=50*(Zatváracia cena(i-1)-Zatváracia cena(i)+0,5*(Zatváracia cena(i-1)-Otváracia cena(i-1))+0,25*(Zatváracia cena(i)-Otváracia cena(i))/R)*(K/T)

ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i), kde


SI (i) - aktuálna hodnota indikátora Swing Index;

SI (i - 1) - hodnota technického indikátora Swing Index na predchádzajúcej sviečke;

CLOSE (i) - aktuálna uzatváracia cena;

CLOSE (i - 1) - predchádzajúca uzatváracia cena;

OPEN (i) - aktuálna otváracia cena;

OPEN (i - 1) - predchádzajúca uzatváracia cena;

R - parameter, ktorý je vypočítaný podľa vzorca založenom na pomere medzi aktuálnou uzatváracou cenou a predchádzajúcim maximom a minimom.

K - je najväčšou z dvoch hodnôt: Maximum (i - 1) - Uzatváracia cena (i)) и (Minimum (i - 1) - Uzatváracia cena (i));

T - maximum cenovej zmeny počas obchodnej seansy;

ASI (i) - aktuálna hodnota Accumulation Swing Index.

Využitie pri obchodovaní

Wilderová kniha "Nové koncepty v technických obchodných systémoch" ponúka nasledujúci popis indikátora. "Keď ASI je umiestnený v dennom grafe, tak trend vytvorený na indikátore môže byť porovnateľný k úrovniam na grafe. Pre toho kto vie, ako zakresliť relevantné úrovne trendov, môže byť ASI nápomocný nástroj, ktorý indikuje prerazenie trendových čiar. Prerazenie trendovej čiary na grafe, môžete identifikovať ako falošné ak nieje toto prerazenie potvrdené prerazením trendovej čiary nakreslenej v indikátore. Kvôli tomuto faktu sa využíva pri výpočte vo veľkej miere uzatváracia cena, vďaka tomu cenové zmeny počas dňa nemajú negatívny dopad na ukazovateľ indikátora."

Accumulation Swing Index je tiež vhodné použiť pri trendovom obchodovaní v kombinácií s SMA(50) indikátorom, ktorý slúži ako signálna línia. V bodoch kde ASI prekrižuje SMA zhora alebo zdola vznikajú obchodné signály, ktoré poukazujú na vstupnú oblasť v smere vznikajúceho trendu a oblasť výstupu v prípade, že indikátor prekríži signálnu líniu v opačnom smere.

ASI Indikátor

InstaForex parametre indikátora ASI

T = 300.0

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.