Vzorec

ATR = SMA((Maximum-Minimum)[0..i]), kde


i - počet období použitých na výpočet kalkulácie SMA

Použitie pri obchodovaní

ATR histogram je spoľahlivý indikátor volatility trhu, ktorý poukazuje na obdobia rastu a poklesu ceny. Tento inštrument je založený na klasickom ATR indikátore a je lepší pri odhade volatility ako pri bežných analýzach.

Cenová volatilita meria fluktuáciu ceny za určité obdobie. Tento indikátor nieje dobrý pre komplexné rozhodnutie o obchode pretože nezobrazuje obdobia cenového rastu alebo poklesu a tak isto divergenčné a convergenčné signály.

V prípade silných cenových pohybov sa bude volatilita zvyšovať, kdežto slabnutie zmien ceny bude potvrdzovať nižšiu volatilitu. Napriek tomu, že ATR histogram nemôže byť považovaný za obchodný indikátor, môže byť úspešne používaný pre rozhodnutia na finančnom trhu.

Nizka volatilita indikuje útlm cenových zmien. Keď zoberieme do úvahy, že volatilita je cyklická, tak za jej poklesom bude nasledovať rast, ktorý bude vyjadrený vo forme silnejších pohybov cien.

Inak povedané, obchodníci ktorí preferujú stratégie prerazenia, môžu volatilitu úspešne využívať pre svoje analýzy. Ak je signál pre prerazenie úrovne supportu/rezistencie sformovaný v momente nízkej volatility, nasledujúci rast indikátora poukazuje na silu zmien ceny čo bude znamenať, že trend získava na sile a signál na prerazenie bude podporený rastúcou rýchlosťou zmeny cien.

Navyše je volatilita optimálnym indikátorom pre umiestňovanie stop loss objednávok. K výpočtu použite tri hodnoty aktuálnej volatility na časovom rámci v ktorom obchodujete(volatilita je meraná v bodoch, aktuálna úroveň volatility sa rovná najvyššej sviečke histogramu) a pridajte spread ak je to potrebné.

Takto získaná stop loss objednávka je perfektná pre väčšinu obchodných operácií, používa sa hlavne pri protitrendových stratégiách, kde sa cena nehýbe ďaleko od otváracej pozície.

ATR histogram

InstaForex parametre ATR histogramu

ATRperiod = 10

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.