Facebook
 
 

Výpočet

  • Najprv sa musí vypočítať Akumulačno/distribučný index.
    AD = {[(Uzatváracia cena - Minimum) - (Maximum - Minimum)] / (Maximum - Minimum)}*Objem
  • Potom musíme vypočítať samotný oscilátor Chaikin.
    Chaikin Oscillator = SMA(AD, m) - SMA(AD, n),

Kde m je väščia priemerná objednávka a n je menšia priemerná objednávka.

Využitie pri obchodovaní

Klasické využitie tohto indexu je otvorenie obchodu keď sa čiary oscilátora pohybujú k nulovej úrovni. Keď CHO poklesne pod úroveň 0 znamená to, že sa formuje rastový trend. V tomto prípade sa doporučuje otvárať nákupné objednávky. Ak je indikátor nižší ako 0, spravidla bude cena pokračovať v klesajúcom pohybe. Z toho vyplýva, že obchodníci by mali zvážiť klesajúci výhľad.

Oscilátor Chaikin sformuje býčie a medvedie konvergencie a divergencie za podmienok, ktoré sa používajú s väčšinou oscilátorov používaných v technickej analýze. Navyše pri používaní tohto nástroja by sa malo vziať do úvahy, že vo väčšine prípadoch divergencie a convergencie na Chaikinovom indexe pozostávajú z 2 alebo 3 za sebou idúcich dynamických pohybov. Toto pravidlo umožňuje filtrovať značné množstvo jednotlivých signálov, takže divergencie a konvergencie nevznikajú veľmi často.

Jedna z najzaujímavejších metód využitia CHO indexu je jeho kombinácia s kĺzavým priemerom (SMA, 3), posunutým o 1 sviečku dopredu oproti grafu oscilátora Chaikin.

Pre použitie tohto prístupu je nevyhnutné reagovať na situáciu, kedy kĺzavý priemer smerujúci nadol prekríži čiary indexu. V tomto prípade je pravdepodobnosť cenového prepadu, a ak dôjde k prekríženiu nahor je pravdepodobný rast. V tomto prípade signál prichádza vopred. Avšak, môže byť falošným ak sa ešte nevytvorila divergencia alebo konvergencia na oscilátore.

Napriek poklesu počtu signálov Vám používanie dodatočného filtra poskytne lepšie vytvorené signály.

Oscilátor Chaikin

InstaForex parametre CHO indexu

Slowperiod = 10

Fastperiod = 3

TypeSmooth = 0

SMAPeriod = 3

SMAshift = 1

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.