Facebook
 
 

Vzorec

Coppock(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)], kde


EMA(w,t) — exponencialny kĺzavý priemer za w obdobie;

[ROC(l,t) + ROC(s,t)] — suma indikátora zmeny rýchlosti ceny pre 1(long) a (short) obdobie.

Využitie pri obchodovaní

Podľa pôvodného prístupu je indikátor Coppock vypočítavaný ako 10 mesačný kĺzavý priemer sumy 14 mesačnej zmeny kurzu a 11 mesačnej zmeny hodnoty indexu. Signály z indikátoru sa objavia, keď sviečka grafu zmení svoj smer, smerom nahor alebo nadol.

Ďalšie zaujímavé využitie indikátoru Coppock pre MetaTrader je obchodovanie prekríženia 0 úrovne. Pokiaľ sviečka prekríži úroveň 0 z dola nahor, mal by sa otvoriť nákupný obchod a naopak.

Veľmi známy technický analytik Robert W. Colbe, autor knihy Encyclopedia Of Technical Market Indicators doporučuje použitie indikátoru Coppock s 5 dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom.

Keď sa EMA vzdiali od sviečky grafu smerom nadol, mali by ste aktíva predávať. A naopak, pokiaľ sa EMA vzdiali od sviečky smerom nahor, mali by ste nakupovať. Tento prístup umožňuje obchodníkom vidieť lokálny extrém.

Coppock indikátor

Parametre InstaForex indikátora Coppock

ROC1Period = 14

ROC2Period = 11

MAPeriod = 10

MAType = 1

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.