empty
 
 

Vzor pozostáva z dvoch sviečok. Prvý obchodný deň je reprezentovaný bielou sviečkou, ktorá je v súlade s rastovým trendom. Druhý obchodný deň otvára nad najvyššou cenou bielej sviečky. Potom cena spadne a uzatvorí pod strednou časťou tela bielej sviečky.

Dark Cloud Cover závisí veľmi na nálade obchodníkov, pretože po vyššej otváracej cene nasleduje nižšia uzatváracia cena.

Scenár obchodovania a psychológia

Počas rastúceho trendu sa sformuje dlhá biela sviečka. Po otvorení pozície na druhý deň vidíme medzeru "gap" smerom nahor. Toto môže signalizovať koniec rastúceho trendu. Keď obchodná seansa končí v rámci tela bielej sviečky, trh klesá. Za tohto scenára sa býkom odporúča aby zrevidovali svoju obchodnú stratégiu. Potom nastane obrat v smerovaní trhu.

Trend je viac náchylný na zmenu smeru na vyššej strane, ak čierna sviečka uzatvorí nižšie v rámci tela predchádzajúcej bielej sviečky. Potencionálny obrat trhu môže byť definovaný nasledovne: samotné telo predchádzajúcej bielej sviečky je dlhé, pričom otváracia cena druhej sviečky je nad uzatváracou cenou predchádzajúcej sviečky.

Zmena paternu

Dark Cloud Cover sa mení na Shooting Star, čo potvrdzuje medvedí charakter paternu. Navyše Dark Cloud Cover vytvára začiatok Bearish Engulfing paternu, čo poskytuje ešte očividnejšie potvrdenie medvedej nálady.

Dark Cloud Cover

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.