Facebook
 
 

Vzorec výpočtu

Horný Donchianov kanál = HH(n), Najvyššie maximum za n období

Spodný Donchianov kanál = LL(n), Najnižšie minimum za n období

Stredný Donchianov kanál = (Horný Donchianov kanál + Spodný Donchianov kanál) / 2

Použitie pri obchodovaní

Cenový kanál môže dobre fungovať na technickej analýze založených trendových a protitrendových obchodných systémoch.

Klasické pravidlá obchodného systému založeného na tomto indikátore predpokladajú:

  • Nákup aktív keď cena uzavrela nad kanálom 20
  • Predaj aktív, keď sa cena ustálila pod kanálom 20
  • Zatvorenie predajnej pozície, keď sa kanál sformuje nad 5. obdobím
  • Zatvorenie nákupnej pozície, keď sa kanál sformuje pod 5. obdobím

K zjednodušeniu identifikácie signálov na prerazenie, je nevyhnutné používať ešte jeden takýto indikátor nastavený na +2.

Takýto obchodný štýl môže byť aplikovaný na intradenné, strednodobé a dlhodobé operácie na komoditných a ostatných finančne zameraných trhoch.

Ak sú pohyby na medzinárodnom menovom trhu hlavne postranné alebo cenové pohyby sú nevýrazné, je nevyhnutné používať filtre selektujúce obchody aby sme dosiahli najlepší možný breakoutový systém založený na Cenovom kanály. Vďaka tomu budú vyfiltrované iba signály, ktoré upozornia len na pohyby, ktoré prerazia Donkianov kanál.

Je omnoho lepšie kombinovať tieto signály na prerazenie v kombinácií s filtrom, ktorý je založený na ADC(indikátor ukazujúci silu trendu) a ATR (ktorý meria volatilitu cenových zmien) indikátoroch.

Výstupy z trhu založené na indikátore Cenového kanála umožňujú uzavrieť obchody bez strát počas korekcií, ktoré sa zvyčajne vyskytujú po silnom prerazení určitej cenovej úrovne. Takáto situácia sa zvyčajne vyskytuje, keď cenový pohyb výrazne opustí cenový kanál prerazením jeho cenových hraníc. Používanie tohto indikátora teda zabráni strate prostriedkov, pri spätnom pohybe a prispieva k tomu aby ste dokázali zatvárať väčšinu obchodov v zisku.

Donchianov kanál

InstaForex parametre Donchianovho kanála

period - 20
displacement - 2
mode - 1 or 2

Keď je mód = 1, indikátor je založený na najvyššom maxime a najnižšom minime posledných n období

Keď je mód = 2, indikátor je založený na uzatváracej ceny poslených n období

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.