Facebook
 
 

Vzorec

MACD = (ЕМАs(P) - EMAl(P)),

Signal = SМАa(ЕМАs(P) - EMAl(P)), kde


ЕМАl(P) je dlhodobý exponenciálne kĺzavý priemer;

EMAs(P) je krátkodobý exponenciálny kĺzavý priemer;

SМАa(P) je krátkodbý jednoduchý kĺzavý priemer;

P je uzatváracia cena.

Využitie pri obchodovaní

MACD je klasický trhový oscilátor, ktorý poskytuje jasné signály aj pri plochom trhu a aj vtedy keď trh nasleduje trend. V porovnaní so stochastickým oscilátorom, ktorý sa používa iba pri postranných pohyboch, je MACD omnoho multifunkčnejší.

MACD vytvára signály, keď signálna čiara prekríži MACD čiaru.

Ak signálna čiara (červená čiara) prekríži nahor MACD čiaru (modrá čiara), je to signál na nákupné pozície. Vrámci jasného trendu by mal byť obchod uzavretý, keď dôjde k prekríženiu signálnej čiary pod MACD čiaru.

Keď signálna čiara (červená čiara) padne pod MACD čiaru (modrá čiara), je to signál na otvorenie predajných pozícií. Ak je trend jasný, obchody by mali byť zavreté akonáhle dôjde k opačnému prekríženiu čiar.

FullMACD poskytuje jasný prehľad o divergencií a convergencií na základe dvoch signálnych čiar a vrcholov stĺpcov histogramov.

Farba histogramu zobrazuje prevládajúci trend: červený stĺpec poukazuje na medvedí pohyb, kdežto modrý stĺpec poukazuje na býčí pohyb. Z tohto hľadiska je dôležitým faktorom zmena farby stĺpca z modrej na červenú a naopak. Keď histogram prekríži nulovú línku v indikátore FullMACD, znamená to, že strednodobý trend sa zmenil do opačného smeru.

FullMACD

InstaForex FullMACD Parametre

Fast_MA_Period = 12

Slow_MA_Period = 26

Signal_MA_Period = 9

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.