empty
 
 

Harami je reverzný patern, ktorý sa formuje dvomi sviečkami. Menšia sviečka je relatívne väčšia ako predošlá. Tento patern môžeme vidieť na grafe, ako minútovom, tak hodinovom i dennom.

"Harami" je odvodený od japonského slova tehotná - prvá sviečka je ako "matka" s veľkým telom, ktoré úplne obopína alebo obklopuje druhú menšiu sviečku. Harami pattern je presným opakom Engulfing paternu.

Harami patern sa formuje po downtrende alebo opačne po uptrende pričom nám signalizuje potencálne zmenu aktuálneho trendu.

Telo prvej sviečky je rovnakej farby ako aktuálny trend. Telo prvej sviečky je dlhé, druhé telo je kratšia. Druhá sviečka otvorí a uzavrie vnútri otvorenie a uzavretie predchádzajúceho dňa.

Poznáme Medvedi Harami patern a Býči Harami patern

V prípade Býčieho Harami paternu, ktorý sa formuje počas downtrendu, je telo menšej sviečky komletne prekrýté telom väčšej. Môže to naznačovať, že aktuálny downtrend sa môže zmeniť na uptrend.

Medvedí Harami patern je to íste len s opačného hľadiska.

Medvedí Harami patern
Medvedí Harami patern
Býčí Harami patern
Býčí Harami patern

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback