empty
 
 

Počítačový indikátor Extrémy Larryho Williamsa poukazujú na prítomnosť krátkodobých najvyšších a najnižších cien (highs a lows) na trhu. Tieto extrémy Williams popísal vo svojej knihe Dlhodobé tajomstvá krátkodobého obchodovania. Tento indikátor môže byť použitý ako výborný prídavok do základných techník vstupu na trh.

Vzorec

Indikátor je postavený na báze sformovania krátkodobých cenových highs a lows (najvyšších a najnižších cien). Indikátor hovorí o tom, či bolo v predchádzajúcich dňoch vytvorené nižšie highs alebo vyššie lows v porovnaní s cenovými úrovňami dnešného dňa.

Využitie pri obchodovaní

V jeho knihe Dlhodobé tajomstvá krátkodobého obchodovania poskytuje Larry Williams nasledujúci popis trhových extrémov: "Môžem definovať krátkodobú trhovú najnižšiu cenu pomocou jednoduchého vzorca: Kedykoľvek keď existuje denná najnižšia cena s vyšším lows na oboch stranách ceny, tento low bude krátkodobá najnižšia cena. Krátkodobá trhová najvyššia cena je to isté ale naopak. Tu budeme vidieť najvyššiu cenu s nižšími highs na obidvoch stranách ceny."

Táto popísaná vlastnosť cenových extrémov umožňuje identifikovať krátkodobé cenové obraty na dennom grafe, ak existuje signál, zadajte obchod v smere obratu.

MetaTrader indikátor Extrémov Larryho Williamsa od InstaForexu Vám umožní jasne určiť moment kedy formuje príslušné finančné aktívum krátkodobé cenové high alebo low (z uhľa pohľadu podľa konceptu autora). V prípade, že existuje cenový extrém (high) na dennom grafe menového páru, indikátor zobrazí červenú šípku, čo znamená, že sformovaný pattern (vzorec) môže byť nasledovaný cenovým poklesom. Naopak, keď cena vytvorí krátkodobé low, indikátor zobrazí zelenú šípku potvrdzujúcu možnosť nákupu.

Ak používate tento indikátor ako nezávislý nástroj na analýzu, mali by ste vziať do úvahy smer vznikajúcich trendov aby ste vylúčili možnosť vstupu do trhu v proti smere celkového smerovania cenového pohybu.

Signály z indikátora Extrémy Larryho Williamsa ako dodatočného analytického nástroja doplňujú základné technické alebo fundamentálne metódy rozhodovania sa.

Extrémy Larryho Williamsa

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback