Facebook
 
 

Vzorec

PPO = (EMA(12) – EMA(26) / EMA(26)) x 100

Využitie pri obchodovaní

Hlavný rozdiel medzi PPO a MACD je v koncepte. MACD meria absolútny rozdiel medzi dvomi kĺzavými priemermi, zatiaľ čo PPO počíta relatívny rozdiel vyjadrený v percentách.

Ak je kĺzavý priemer (červená čiara) vyšší ako pomalý kĺzavý priemer (modrá čiara), potom na trhu prevažuje rastúci trend. Ak je rýchly kĺzavý priemer nižší ako pomalý kĺzavý priemer, potom na trhu prevláda klesajúci trend. Bod prekríženia dvoch kĺzavých priemerov je bodom vstupu v smere prekríženia.

Podstatnou zvláštnosťou indikátora, ktorú by ste mali zobrať na vedomie je prekríženie signálnej čiary na nulovej úrovni. Ak sa prekríženie udeje z dola nahor, znamená to že sa objavil stabilný trend, z čoho vyplýva, že by ste mali otvoriť nákupné obchody alebo držať už otvorené nákupy. Ak nulová čiara prekríži signálny MA nadol, mali by ste počítať s klesajúcim trendom.

Tak isto ako MACD, PPO poukazuje aj na situácie divergencie a convergencie indikátora s cenovým pohybom. Ak sa objaví divergencia, znamená to rýchly obrat ceny nadol. Kdežto ak sa objaví konvergencia počas pádu ceny je to silný indikátor upozorňujúci na nadchádzajúci cenový obrat nahor.

PPO Indikátor

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.