Facebook
 
 

Vzorec

RVIorig = 100*( EMA[W14] of U)/( EMA[W14] of S)

RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows)/2, kde


S = Stddev (10 days) - štandardná odchýlka za obdobie 10 dní;

U = S, ak je aktuálna cena vyššia ako cena predchádzajúceho obdobia;

U = 0, ak je aktuálna cena nižšia ako cena predchádzajúceho obdobia;

EMA (w14) = exponenciálny kĺzavý priemer za obdobie 14 dní;

RVIorig of highs - relative vigor index pre maximá;

RVIorig of low - relative vigor index pre minimá.

Využitie pri obchodovaní

Hlavná výhoda RVI je, že aj keď je založený na RSI indexe, posudzuje všetky úrovne diverzifikácie, čo RSI zanedbáva. Keďže RVI je indikátor volatility ale nie je klasický oscilátor, nie je vhodné ho používať samostatne. Preto je lepšie kombinovať RVI signály so signálmi z oscilátora založenom na technickej analýze, napríklad s indikátorom RSI.

V prípade, že indikátor RSI sa dostane do prekúpenej zóny prekročením hodnoty 70% spoločne s RVI, je to silným signálom, že tento cenový pohyb skoro skončí a začne pokles.

Taktiež, ak sú naraz indikátory RSI a RVI pod úrovňoou 30%, inými slovamani dostali sa do preprepredanej zóny, je nevyhnutné pripraviť sa na nárast ceny. Preto je lepšie využívať kombináciu týchto dvoch indikátorov ako ich využívať nezávisle.

Ak je RSI na úrovni vyššej ako 70% alebo nižšej ako 30% ale RVI nepotvrdzuje tieto signály, je lepšie počkať na moment, kedy budú oba indikátory ukazovať rovnaký signál a až potom otvoriť pozíciu.

Ďalšia možnosť pre využitie RVI je identifikácia divergencií a konvergencií s cenou. Ak sa cena pohybuje nahor ale index smeruje nadol, znamená to, že cena sa čoskoro otočí a pôjde nadol (v prípade divergencie).

V praxi je takisto možná aj opačná situácia. Index padá nadol, kdežto cena rastie čo poukazuje na zrýchlenie pohybu ceny (v prípade konvergencie).

Sformovanie týchto signálov je viac dôležité, keď sa RVI nachádza v prekúpenej alebo prepredanej zóne. Avšak aj keď sa RVI index dostane do neutrálnej zóny (medzi 30%-70%), divergenčné/konvergenčné signály budú taktiež určujúce.

Pretože RVI berie do úvahy väčšiu škálu parametrov ako RSI index, budú s pomocou RVI získané signály omnoho lepšie.

Relative Vigor Index - RVI

InstaForex RVI parametre

RVIperiod = 14

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.