empty
 
 

Trendový indikátor SuperTrend bol vytvorený na základoch ATR a CCI. Supertrend je excelentný indikátor pre určovanie smeru trendu. Môže byť používaný ako základ obchodného systému, ktorý je založený na nasledovaní trendu.

Vzorec

UpperLevel=(High[i]+Low[i])/2+Multiplier*Atr(Period);

LowerLevel=(High[i]+Low[i])/2-Multiplier*Atr(Period);

Využitie pri obchodovaní

Indikátor SuperTrend je založený na dvoch indikátoroch - ATR a CCI. CCI (štandardný parameter je 50) označuje smerovanie trendového pohybu, kdežto ATR sa používa pre určovanie úrovne indikátora. Pokiaľ je CCI nad 0, SuperTrend rastie alebo sa pohybuje horizontálne (vo vzťahu k ATR). Pokiaľ je CCI negatívne, SuperTrend klesá (tiež vo vzťahu k ATR).

Jednou z možných variant použitia tohoto indikátora je vstup na trh po korekcií, pričom si treba dávať pozor na farbu SuperTrendu. Pokiaľ sa zmení z červenej na zelenú (znamená to, že trend sa zmenil z klesajúceho na rastúci), čakajte na prvú klesajúcu korekciu a otvorte nákupnú pozíciu. Otvorte predajnú pozíciu pokiaľ indikátor zmenil svoju farbu zo zelenej na červenu. Čakajte na prvú korekciu poklesu a predávajte.

Je potrebné tiež spomenúť, že SuperTrend môže indikovať úrovne suportov a rezistencií. Avšak jeho použitie za týmto účelom by ste si mali starostlivo naštudovať a používať ho týmto spôsobom iba keď je to nevyhnutné. Presnejšie údaje tohto typu sú vytvárané Tenkan a Kijun čiarami indikátora Ishimoku.

Indikátor SuperTrend

InstaForex SuperTrend parametre

TrendCCI_Period = 50

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback