Základné charaktristiky One Click Trading Complexu

One Click Trading Complex je nástroj optimalizujúci proces vykonávania obchodných operácií rôznych typov. Optimalizácia funkcie One Click Trading sa odráža v možnosti zjednodušenia prevedenia obchodných operácií (buy/sell) s nastaveným objemom pomocou “jedného kliknutia”.

One Click Trading Complex obsahuje automatického obchodného robota, funkciu knižnice a rozhranie, ktoré poskytuje spojenie s obchodným robotom. Hlavným cieľom bolo vykonávať objednávky zaslané cez rozhranie programu.

Sám o sebe program zobrazuje 6 automatizovaných a nezávislých obchodných okien, pričom každé z nich umožňuje pracovať s rozličnými obchodnými inštrumentami. Pomocou okna s nastaveniami môžete vybrať obchodné nástroje ak neboli vybrané pri prvom spustení One Click Trading Complexu v novom okne grafu.

Spustenie One Click Trading

Prvotné spustenie komplexu je vykonané automaticky po stiahnutí (z webstránky InstaForexu), inštalácií a spustení obchodnej platformy.

Ak chcete spustiť nové kópie(v ďalších oknách) One Click Trading, tak v tomto prípade musíte konať podľa situácie, keď zapínate tohto poradcu – k aktivácií je nevyhnutné premiestniť «IFX One CLick Trading» poradcu z “Navigátora” do okna grafu:

Počas prvého spustenia komplexu uvidíte okno s nastaveniami programu (pri ďalšom spustení sa okno s nastaveniami neobjaví) kde budete schopný vybrať obchodné inštrumenty pre One Click Trading (max. 6):

Môžete si vybrať akýkoľvek inštrument pre každé obchodné okno. Po nevyhnutných nastaveniach stlačte tlačidlo “Adapt”. Čoskoro sa objavia požadované informácie zo servera a komplex je pripravený pracovať:

Poznámka: Stav aktivity poradcu nie je dôležitý. Inak povedané, práca komplexu nezávisí od toho či sú poradcovia aktívni alebo nie (Či je tlačidlo prepnuté do on alebo off).

Odporúčané nastavenia okna

K vyvolaniu nastavení okna v programe, kedykoľvek to potrebujete je potrebné stlačiť pravé tlačidlo myši na ktorom koľvek zo 6 okien a v zobrazenom menu zvoliť možnosť “Settings” , potom sa obchodné okno automaticky uzavrie a aktivuje sa okno s nastaveniami.

Vynútené nastavenie okna, môže byť potrebné v pripade nevyhnutnosti zmeny obchodných inštrumentov počas práce.

Pamätajte, že znovu spustením terminálu One Click Trading Complex sa spustí bez automatickej vizualizácie okna s nastaveniami.

Vypnutie One Click Trading Complexu

Existujú 3 spôsoby vypnutia komplexu:

 • Plné zatvorenie One Click Trading Complex bez uloženia nastavení. Pre kompletné uzavretie komplexu bez uloženia nastavení v grafe je nutné zrušiť poradcu v okne grafu (pravým kliknúť na graf/Expertní poradcovia/Odstrániť). Okrem toho môžete jednoducho zavrieť okno grafu.
 • Dočasné uzatvorenie One Click Trading Complexu bez uloženia nastavení.

  Dočasné uzatvorenie je pohodlné v prípade, že chcete na chvíľu vypnúť komplex (bez uloženia nastavení). Avšak, je potrebné zmieniť, že pri ďalšom zapnutí terminálu je k automatickému spusteniu potrebné mať nastavený aktívny režim v okne nastavení. K vypnutiu je nevyhnutné stlačiť “X” na prvom obchodnom okne One Click Trading Complexu alebo stlačiť pravé tlačítko myši na ktoromkoľvek obchodnom okne a zvoliť možnosť “Close Application”.

 • Zatvorenie One Click Trading Complexu s uloženými nastaveniami počas vypínania terminálu. Zároveň so zatváraním obchodnej platformu Click Trading Complex uloží aktuálne nastavenia. Vďaka tomu pri ďalšom otvorení komplexu budú nastavenia uložené a nezobrazí sa automaticky okno s nastaveniami.

S treťou možnosťou vypnutia One Click Trading ukladá nasledujúce nastavenia ( a znovu ich uplatní pri nasledujúcom spustení terminálu):

 • menové páry všetkých okien v rozhraní programu
 • veľkosť lotov všetkých obchodných okien v rozhraní programu
 • vzájomné usporiadanie obchodných okien medzi sebou (v X a Y súradniciach)
 • vzájomné usporiadanie obchodnych okien medzi sebou (v Z súradniciach)
 • informácie o tom, ktoré obchodné okná sú aktívne

Niektoré z týchto možností sú ďalej opísané v návode

Vlastnosti One Click Trading Complex

Základné možnosti One Click Trading Complex:

 • Exekúcia trhových obchodných operácií (nákup/predaj) s určitým párom, objemom
 • Sledovanie výsledku akejkoľvek operácie. Ak došlo akejkoľvek chybe v exekúcií obchodu – v informačnom okne (aktivovanom v momente stlačenia Nákup/Predaj tlačidla nad obchodným oknom) sa zobrazia údaje o chybe.
 • Neustále zobrazovanie aktuálných Ask a Bid cien pre Vami používané inštrumenty. Aktuálne ceny sú zobrazované v tlačidlách pre otvorenie obchodu: Ask cena na Buy tlačidle, Bid cena na Sell tlačidle, ktoré Vám umožnia poznať cenu za ktorú môžete uskutočniť plánovanú operáciu.
 • Zobrazenie dynamiky poslednej zmeny ceny (tj. rast alebo pokles poslednej ceny v porovnaní s cenou ktorá jej predchádzala). V pravo hore v každom obchodnom okne One Click Trading Complexu budete vidieť šípku. V prípade, že šípka smeruje hore tak posledná cena je vyššia ako predchádzajúca, ak je šípka smerom dole – potom je nižšia ako predchádzajúca.
 • Voľné umiestnenie okien programu v okne grafu. Všetkými obchodnými oknami sa môže ľahko pohybovať. Pohyb sa vykonáva štandardným spôsobom – stlačením a držaním ľavého tlačidla myši. K zobrazeniu niektorého okna v popredí stačí kliknúť na dotyčné okno.
 • Zatvorenie určitých obchodných okien vo One Click Trading Complexe. Ak chcete zatvoriť obchodné okno mali by ste na ňom kliknúť pravým tlačidlom myši a z menu vybrať “Close this window”. K opakovanému prístupu k všetkým oknám programu by sa mal program uzavrieť bez uloženia nastavení a potom by sa «IFX One Click Trading» poradca mal znovupripojiť k oknu grafu.
 • Nezávislé nastavenie a uloženie nastavení pri spúšťaní niekoľkých grafov vo One Click Trading Complexe. Všetky používateľké nastavenia (vrátane usporiadania obchodných okien, nastavenia lotov, výberu obchodných nástrojov atď.) sú aplikované iba na okno grafu, kde sa spúšťa One Click Trading.

Užívateľské obmedzenia

One Click Trading Complex pracuje iba na obchodnej platforme spoločnosti InstaForex. Fungovanie One Click Trading Complexu na termináloch iných spoločností nieje možné a môže viesť k nepredvídateľným efektom.

Dôsledky nelegálneho kopírovania One Click Trading Complexu a používanie programu sú kompletne na zodpovednosť používateľa.

Podmienky správnej činnosti One Click Trading

Ak je komplex integrovaný do obchodného terminálu manuálne (nie stiahnutím terminálu so stránky spoločnosti InstaForex) tak potom by si mal používateľ pre správne fungovanie One Click Trading Complexu skontrolovať nasledujúce nastavenia terminálu.

Nastavenie obchodného terminálu zahŕňa nasledujúcu možnosť nastavenia:

“Service/Settings/Advisors/Allow Trading” a “Service/Settings/Advisors/Allow DLL Import”:

Bez dodržania podmienok uvedených vyššie je plnohodnotné a správne fungovanie komplexu nemožné.

Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000