empty
 
 
InstaForex One Click Trading

Táto podstránka sa zaoberá podrobným opisom Obchodovania jedným kliknutím (One Click Trading), ktorý optimalizuje proces rôznych obchodných operácií v rámci systému InstaForex. Na stránke nájdete aj videonávod tohto mechanizmu.

Vlastnosti One Click Trading Complex

 • Exekúcia trhových obchodných operácií (nákup/predaj) s určitým párom, objemom
 • Sledovanie výsledku akejkoľvek operácie. Ak došlo akejkoľvek chybe v exekúcií obchodu – v informačnom okne (aktivovanom v momente stlačenia Nákup/Predaj tlačidla nad obchodným oknom) sa zobrazia údaje o chybe.
 • Neustále zobrazovanie aktuálných Ask a Bid cien pre Vami používané inštrumenty. Aktuálne ceny sú zobrazované v tlačidlách pre otvorenie obchodu: Ask cena na Buy tlačidle, Bid cena na Sell tlačidle, ktoré Vám umožnia poznať cenu za ktorú môžete uskutočniť plánovanú operáciu.
 • Zobrazenie dynamiky poslednej zmeny ceny (tj. rast alebo pokles poslednej ceny v porovnaní s cenou ktorá jej predchádzala). V pravo hore v každom obchodnom okne One Click Trading Complexu budete vidieť šípku. V prípade, že šípka smeruje hore tak posledná cena je vyššia ako predchádzajúca, ak je šípka smerom dole – potom je nižšia ako predchádzajúca.
 • Voľné umiestnenie okien programu v okne grafu. Všetkými obchodnými oknami sa môže ľahko pohybovať. Pohyb sa vykonáva štandardným spôsobom – stlačením a držaním ľavého tlačidla myši. K zobrazeniu niektorého okna v popredí stačí kliknúť na dotyčné okno.
 • Zatvorenie určitých obchodných okien vo One Click Trading Complexe. Ak chcete zatvoriť obchodné okno mali by ste na ňom kliknúť pravým tlačidlom myši a z menu vybrať “Close this window”. K opakovanému prístupu k všetkým oknám programu by sa mal program uzavrieť bez uloženia nastavení a potom by sa «IFX One Click Trading» poradca mal znovupripojiť k oknu grafu.
 • Nezávislé nastavenie a uloženie nastavení pri spúšťaní niekoľkých grafov vo One Click Trading Complexe. Všetky používateľké nastavenia (vrátane usporiadania obchodných okien, nastavenia lotov, výberu obchodných nástrojov atď.) sú aplikované iba na okno grafu, kde sa spúšťa One Click Trading.

Spustenie One Click Trading

Po stiahnutí inštalačného súboru IFX OneClickTradingSetup ho musíte spustiť. Následne si vyberte jazyk a kliknite na OK.

One click trading. Screenshot

Potom musíte vybrať dátový adresár, do ktorého budú súbory nainštalované.

One click trading. Screenshot

Ak sa obchodná platforma v zozname nezobrazuje, nastavte inštalačný adresár manuálne a kliknite na Ďalej.

One click trading. Screenshot

Kliknite na Prehľadávať a ďalej kliknite na priečinok obchodnej platformy. Potom kliknite na OK a Ďalej.

Ak neviete, kde je hlavný priečinok platformy, môžete vyhľadať dátový adresár na platforme kliknutím na Súbor -> Otvoriť dátový priečinok.

One click trading. Screenshot

Potom kliknite na Inštalovať.

One click trading. Screenshot

Inštalácia IFX OneClickTrading je kompletná.

One click trading. Screenshot

Po dokončení nastavenia spustite InstaTrader. Otvorte okno Navigátora a nájdite IFX OneClickTrading v zozname automatických obchodných systémov (Expert Advisors). Presuňte ho do grafu.

One click trading. Screenshot

V rozbaľovacom okne vyberte kartu Všeobecné a začiarknite nasledujúce možnosti:

 • Povoliť živé obchodovanie;
 • Povoliť DLL import;
 • Povoliť import externých automatických obchodných systémov.

Potom kliknite na OK a môžete začať pracovať.

One click trading. Screenshot

Počas prvého spustenia komplexu uvidíte okno s nastaveniami programu (pri ďalšom spustení sa okno s nastaveniami neobjaví) kde budete schopný vybrať obchodné inštrumenty pre One Click Trading (max. 6):

One click trading. Screenshot

Môžete si vybrať akýkoľvek inštrument pre každé obchodné okno. Po nevyhnutných nastaveniach stlačte tlačidlo “Adapt”. Čoskoro sa objavia požadované informácie zo servera a komplex je pripravený pracovať:

One click trading. Screenshot

Poznámka: Stav aktivity poradcu nie je dôležitý. Inak povedané, práca komplexu nezávisí od toho či sú poradcovia aktívni alebo nie (Či je tlačidlo prepnuté do on alebo off).

Odporúčané nastavenia okna

K vyvolaniu nastavení okna v programe, kedykoľvek to potrebujete je potrebné stlačiť pravé tlačidlo myši na ktorom koľvek zo 6 okien a v zobrazenom menu zvoliť možnosť “Settings” , potom sa obchodné okno automaticky uzavrie a aktivuje sa okno s nastaveniami.

Vynútené nastavenie okna, môže byť potrebné v pripade nevyhnutnosti zmeny obchodných inštrumentov počas práce.

Pamätajte, že znovu spustením terminálu One Click Trading Complex sa spustí bez automatickej vizualizácie okna s nastaveniami.

One click trading. Screenshot

Vypnutie One Click Trading Complexu

Existujú 3 spôsoby vypnutia komplexu:

 • Plné zatvorenie One Click Trading Complex bez uloženia nastavení. Pre kompletné uzavretie komplexu bez uloženia nastavení v grafe je nutné zrušiť poradcu v okne grafu (pravým kliknúť na graf/Expertní poradcovia/Odstrániť). Okrem toho môžete jednoducho zavrieť okno grafu.
 • Dočasné uzatvorenie One Click Trading Complexu bez uloženia nastavení.

  Dočasné uzatvorenie je pohodlné v prípade, že chcete na chvíľu vypnúť komplex (bez uloženia nastavení). Avšak, je potrebné zmieniť, že pri ďalšom zapnutí terminálu je k automatickému spusteniu potrebné mať nastavený aktívny režim v okne nastavení. K vypnutiu je nevyhnutné stlačiť “X” na prvom obchodnom okne One Click Trading Complexu alebo stlačiť pravé tlačítko myši na ktoromkoľvek obchodnom okne a zvoliť možnosť “Close Application”.

 • Zatvorenie One Click Trading Complexu s uloženými nastaveniami počas vypínania terminálu. Zároveň so zatváraním obchodnej platformu Click Trading Complex uloží aktuálne nastavenia. Vďaka tomu pri ďalšom otvorení komplexu budú nastavenia uložené a nezobrazí sa automaticky okno s nastaveniami.

S treťou možnosťou vypnutia One Click Trading ukladá nasledujúce nastavenia ( a znovu ich uplatní pri nasledujúcom spustení terminálu):

 • menové páry všetkých okien v rozhraní programu
 • veľkosť lotov všetkých obchodných okien v rozhraní programu
 • vzájomné usporiadanie obchodných okien medzi sebou (v X a Y súradniciach)
 • vzájomné usporiadanie obchodnych okien medzi sebou (v Z súradniciach)
 • informácie o tom, ktoré obchodné okná sú aktívne

Niektoré z týchto možností sú ďalej opísané v návode

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.