empty
 
 

Používaním Superior Forex Desk môžu obchodníci expandovať pri obchodovaní.

Každý obchodník môže používať Superior Forex Desk službu zdarma.

Benefity programu a jeho funkcie:

  • príležitosť vidieť aktuálne pozície obchodných inštrumentov;
  • výhodné funkcie umožnujú vymazať čakajúce objednávky, zatvárať pozície a otvárať pozície v opačnom smere;
  • one-click otvorenie s predovolenými parametrami;
  • aktálne spready;
  • tlačídla pre uloženie šablóny;
  • možnosť otvoriť OCO-objednávky;
  • prehosiť všetky vybraté pozície na tzv. breakeven;
  • zaistiť úplne pozíciu alebo jej časť.

Ako pužívať Superior Forex Desk

Superior Forex Desk pomáha k efektívnejšiemu a intuitívnejšiemu obchodovaniu. Po inštalovaní plugin-u do PC, Môžete Superior Forex Desk používať spoločne s ostanými nástrojmi MT4.

Stiahni Superior Forex Desk

Download manuál


Can't speak right now?
Ask your question in the chat.