Support service
×

If a PAMM investor ordered a Rollover, will a PAMM trader get his share of the profit withdrawn by a PAMM investor?

Yes, after the rollover is requested, the part of the profit withdrawn by an investor is credited to the account of a PAMM trader.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""