Support service
×

Как победителите в състезанието получават своите награди?

ьц1. Победителите трябва да открият и верифицират сметки в рамките на 30 последователни дни след обявяването на резултатите от състезанието.
 
2. Наградните средства ще бъдат кредитирани по потвърдена реална търговска сметка на клиента.
 
3. Победителят признава, че всяка дейност в активна търговска сметка, открита от Компанията или самия победител, се регулира от споразуменията и правилата на ИнстаФорекс Груп.
 
4. Наградите, за разлика от печалбите, не могат да бъдат изтеглени.
 
5. Компанията си запазва правото да обяви всяка присъдена преди това награда за невалидна и подлежаща на отмяна въз основа на преки и косвени доказателства за ангажираността на състезателя в каквато и да е измамна дейност с наградните средства.
 
6. Средствата се изтеглят автоматично от търговска сметка при подаване на заявка за теглене. Експерти от Финансовия отдел проверяват баланса и свободния маржин в търговската сметка за съответствие с размера на средствата, посочен в заявката за теглене. В случай на несъответствия, заявените средства се връщат в търговската сметка.
 
7. Компанията си запазва правото да откаже да кредитира паричните награди, ако участникът натрупа наградите по една или няколко сметки.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""