Support service
×

Как победителите в състезанието получават своите награди?

ьц1. Победителите трябва да открият и верифицират сметки в рамките на 30 последователни дни след обявяването на резултатите от състезанието.
 
2. Наградните средства ще бъдат кредитирани по потвърдена реална търговска сметка на клиента.
 
3. Победителят признава, че всяка дейност в активна търговска сметка, открита от Компанията или самия победител, се регулира от споразуменията и правилата на ИнстаФорекс Груп.
 
4. Наградите, за разлика от печалбите, не могат да бъдат изтеглени.
 
5. Компанията си запазва правото да обяви всяка присъдена преди това награда за невалидна и подлежаща на отмяна въз основа на преки и косвени доказателства за ангажираността на състезателя в каквато и да е измамна дейност с наградните средства.
 
6. Средствата се изтеглят автоматично от търговска сметка при подаване на заявка за теглене. Експерти от Финансовия отдел проверяват баланса и свободния маржин в търговската сметка за съответствие с размера на средствата, посочен в заявката за теглене. В случай на несъответствия, заявените средства се връщат в търговската сметка.
 
7. Компанията си запазва правото да откаже да кредитира паричните награди, ако участникът натрупа наградите по една или няколко сметки.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""