Support service
×

Пут опция в рамките на деня

Този вид опция ви позволява да получите печалба от прогнозиране на спад в цената в рамките на два конкретни периода от време през деня. Съотношението на изплащане за този вид опция е фиксирано на 1.80. В случай на печалба, нетната печалба е 80% от вложените средства.
 
Пример:
 
Предвиждате, че USD/CHF ще спаднат между 12:30 ч. и 12:40 ч. и купувате пут опция в рамките на деня на стойност 300 USD. Ако курсът на USD/CHF се понижи в 12:40 ч. в сравнение с 12:30 ч., ще получите печалба от 300*1.80 = 540 USD, докато вашата нетна печалба ще бъде 540-300 = 240 USD.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""