Support service
×

Кол опция в рамките на деня

Този тип опция ви позволява да получите печалба от прогнозиране на покачване на цената в рамките на два конкретни периода от време през деня. Съотношението на изплащане за този тип опция е фиксирано на 1.80. В случай на печалба, нетната печалба е 80% от вложените средства.
 
Пример:
 
Предвиждате, че EUR/USD ще нарасне между 15:30 ч. и 17:00 ч. и купувате кол опция в рамките на деня на стойност 100 USD. Ако курсът на EUR/USD се повиши в 17:00 ч. в сравнение с 15:30 ч., ще получите печалба от 100*1.80 = 180 USD, докато вашата нетна печалба ще бъде 180-100 = 80 USD.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""