Support service
×

Глава 4. Видове валутни сделки

Концепцията за сделка за обмен на валута е тясно свързана с финансовите условия. Ние класифицираме пазара на благородни метали, кредитния пазар, фондовия пазар и Форекс пазара като финансови пазари, където финансовите инструменти са обекти на валутни сделки. Тази статия ще обхваща само онези финансови инструменти, които се използват на Форекс пазара. Сделка за обмен на валута е споразумение между две страни за закупуване на една валута срещу продажба на друга валута. Такава сделка има определена дата и цена. Форекс сделките се различават по датата, на която парите са кредитирани по сметката (вальор). Следователно сделките за обмен на валута могат да бъдат разделени на два вида: спот валутни сделки и форуърдни валутни сделки.
 
По-голямата част от валутните сделки са спот транзакции. Като правило вальорът на спот сделката е вторият работен ден след приключване на сделката. Такива условия са много удобни за участниците на пазара, тъй като те имат достатъчно време да се справят с документацията. Пазарът, на който валутата се обменя по спот котировки, се нарича спот пазар. Това е пазар с незабавно плащане.
 
Забележително е, че този принцип на взаимен сетълмент за спот транзакции е подходящ за големи инвеститори. За частни инвеститори (клиенти на различни брокерски фирми), които търгуват на Форекс пазара чрез Интернет, транзакцията се извършва веднага след като инвеститорът кликне върху бутона. За такива транзакции вальорът не е важен, тъй като клиентската сметка винаги отразява текущата търговия на Форекс пазара.
 
Форуърдните валутни сделки включват форуърди, фючърси, опции и суапове. Те се наричат ​​още деривативи. Такива финансови инструменти са създадени специално за бизнеса, тъй като спомагат за намаляване на потенциалните рискове от колебания на цените. За частен инвеститор, който иска да реализира печалба на валутния пазар, тези финансови инструменти не са толкова важни. Независимо от това, ние ще дадем представа за тези инструменти, за да разберете цялостната картина.
 
Форуърдните договори се затварят между изпълнителите при условията за обмен на определено количество валута според договорената цена и ден (дата на сетълмент). Сделката ще бъде приключена независимо от текущата (или спот) цена.
 
Например, форуърден договор ще бъде полезен, когато руска компания планира да закупи чуждестранно оборудване за щатски долари. Нека си представим, че тази компания няма достатъчно пари, за да приключи сделката, но очаква рублите да бъдат преведени по сметка за сетълмент в рамките на един месец. Освен това компанията предвижда, че курсът ще се понижи в отрицателна зона за компанията, т.е. USD ще нарастне. В тази ситуация има смисъл да се сключи форуърден договор с банка за закупуване на необходимата сума щатски долари с датата на сетълмент от един месец и на изгодна цена за компанията. Естествено, може да има трудности при намирането на изпълнител, тъй като банките също очакват щатският долар да се покачи.
 
От една страна, форуърдните договори намаляват рисковете, но от друга страна, те могат да доведат до загуба на печалба. Ако щатският долар спадне, компанията губи възможността да плати по-малко за оборудване.
 
За разлика от форуърдните договори, фючърсите имат стандартни дати на падеж и фиксирани обеми на валута. Благодарение на тази функция те могат да се продават като обикновени ценни книжа. Фючърсите се търгуват на фючърсния пазар. Средното време за изпълнение на фючърсен договор е около три месеца.
 
Опциите са подобни на фючърсите, но търговията с опции включва по-малък риск. По този начин, ако купувате фючърси, ще трябва да затворите сделката при договорените условия. Ако закупите опции, можете да откажете да затворите сделката. Опциите се търгуват на пазара на опции.
 
Договорът за суап е споразумение между две страни за обмен на активи на предварително определени интервали. Например, компания купува от банка 1000 щатски долара за рубли на спот цена със задължението да продаде 1000 долара за рубли обратно на банката в рамките на един месец на спот цена, която ще бъде на Форекс пазара след месец. Суаповете са персонализирани договори. Така че те не се търгуват на борсите.
 
Сред всички валутни сделки (финансови инструменти), спот транзакциите са най-важни за инвеститора.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""