Support service
×

Текуща сметка (Платежен баланс)

Текуща сметка (Платежен баланс)
 
Това е разликата между сумата на плащанията от чужбина и сумата на плащанията към чужбина. Ако плащанията от чужбина надвишават плащанията към други държави и международни организации, текущата сметка има излишък (положително салдо). В противен случай има дефицит (отрицателно салдо). Излишъкът или намаляването на дефицита е благоприятен фактор за вътрешната валута. Има ограничено влияние на пазара. Отчетът за текущата сметка се публикува на тримесечие в средата на месеца на публикуване в 10:00 ч. EST (Ню Йорк).
 
Индексът включва 6 групи стоки:
 
- храна
 
- суровини и промишлени компоненти
 
- потребителски стоки
 
- автомобили
 
- инсталирано оборудване
 
- други стоки
 
Отделен показател от групата на Платежния баланс е търговският баланс на САЩ и Япония.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""