Support service
×

Разходи за строителство

Разходите за строителство са показател, който измерва месечните разходи за ново строителство. Индикаторът е много чувствителен към промените в ключовия лихвен процент, тъй като е необходимо да се вземат банкови заеми за строителство. Индикаторът е обект на сезонни колебания поради особеностите на пазара на недвижими имоти. Процесът на строителство е пряко свързан с доходите на населението. Следователно увеличаването на обема на строителството отразява подобряване на благосъстоянието на населението и здравословното икономическо развитие на нацията. Данните за строителните разходи обикновено имат минимален ефект върху пазарите. Когато стойността на индекса се повиши, това има положителен ефект върху националната валута. Четенето се публикува на първия ден от всеки месец в 10:00 ч. EST.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""