Support service
×

Нови жилищни строежи

Индексът на новите жилищни строежи отразява промените в броя на новите жилищни строителни проекти в сравнение с предходния месец. Той разкрива ситуацията в строителния сектор и пазара на недвижими имоти в дадена страна. Той е много чувствителен към промените в бизнес средата. Анализаторите използват индекса като водещ икономически показател. Намаляването на броя на жилищата показва  началото на рецесия. Междувременно нарастването на жилищата показва икономически бум. Следователно, висока стойност на показателя бележи началото на период на силен икономически растеж.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""