Support service
×

Нови жилищни строежи

Индексът на новите жилищни строежи отразява промените в броя на новите жилищни строителни проекти в сравнение с предходния месец. Той разкрива ситуацията в строителния сектор и пазара на недвижими имоти в дадена страна. Той е много чувствителен към промените в бизнес средата. Анализаторите използват индекса като водещ икономически показател. Намаляването на броя на жилищата показва  началото на рецесия. Междувременно нарастването на жилищата показва икономически бум. Следователно, висока стойност на показателя бележи началото на период на силен икономически растеж.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""