Support service
×

Индекс на потребителско доверие (CCI)

Индексът на потребителското доверие (CCI) е проучване, което измерва оптимизма на потребителите. Индексът се изчислява от 1967 г. В началото индикаторът бе равен на 100. Той има ограничен ефект върху пазара, тъй като може да отразява реалната пазарна ситуация. Традиционно обаче той се използва за прогнозиране на тенденциите в заетостта и общото състояние на икономиката. Повишаването на индекса се разглежда като положителен фактор за националната икономика.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""