Support service
×

Потребителски заеми

Потребителски заем отразява обема на кредитни карти, частни заеми и покупки на вноски, използвани от американците. Това е индикатор за потребителското търсене. Това е важен показател, тъй като показва, че потребителите не се страхуват да изпаднат в дългове, за да задоволят своите материални нужди. Тези цифри обаче често се ревизират и имат значителни сезонни колебания. Например стойността на потребителския заем се увеличава преди Коледа и Нова година. Четенето има ограничено влияние на пазара. Ръстът на неговата стойност оказва положително влияние върху курса на националната валута и е положителен фактор за националната икономика. Индексът се публикува в 15:00 ч. EST и нюйоркско време на 7-о число всеки месец.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""