Support service
×

Индекс на разходите за заетост (ECI)

Индексът на разходите за заетост (ECI) включва промени в надниците и заплатите и обезщетенията за безработица. Той може да служи като индикатор за инфлационното развитие в икономиката на една държава. ECI е един от онези индекси, които Федералният резерв наблюдава отблизо, докато провежда своята парична политика. Нарича се още „любимият показател на Алън Грийнспан“. На фона на очакванията за повишаване на ключовия лихвен процент, увеличението на ECI допринася за укрепването на щатския долар. Използва се за средносрочни и дългосрочни прогнози. Докладът за ECI се публикува на тримесечна база след 20-ия ден от месеца на публикуване в 8:30 ч. EST.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""