Support service
×

Индекс на разходите за заетост (ECI)

Индексът на разходите за заетост (ECI) включва промени в надниците и заплатите и обезщетенията за безработица. Той може да служи като индикатор за инфлационното развитие в икономиката на една държава. ECI е един от онези индекси, които Федералният резерв наблюдава отблизо, докато провежда своята парична политика. Нарича се още „любимият показател на Алън Грийнспан“. На фона на очакванията за повишаване на ключовия лихвен процент, увеличението на ECI допринася за укрепването на щатския долар. Използва се за средносрочни и дългосрочни прогнози. Докладът за ECI се публикува на тримесечна база след 20-ия ден от месеца на публикуване в 8:30 ч. EST.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""