Support service
×

Промишлено производство

Това е един от основните показатели, отразяващ националната икономическа ситуация. Индексът показва промени в обема на промишленото производство и услуги в страната. Показателят има значително въздействие върху пазара. Когато индексът расте, това води до увеличаване на националната валута. Сигналът за търговия е 0,4%.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""