Support service
×

Приток на инвестиции

Преки инвестиции и чуждестранни портфейлни инвестиции  Показателят отразява обема на привлечените инвестиции. Има преки инвестиции и чуждестранни портфейлни инвестиции. В първия случай говорим за капиталови инвестиции, които дават на инвеститорите право на предпочитание. Във втория случай инвеститорите реализират печалба, използвайки собствен капитал (дивиденти). Индикаторът показва положителна или отрицателна тенденция на притока в икономиката на страната. В първия случай това се разглежда като положителен фактор за дадена валута. И обратно, ако притокът намалява, това е отрицателен фактор за обща валута.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""