Support service
×

Приток на инвестиции

Преки инвестиции и чуждестранни портфейлни инвестиции  Показателят отразява обема на привлечените инвестиции. Има преки инвестиции и чуждестранни портфейлни инвестиции. В първия случай говорим за капиталови инвестиции, които дават на инвеститорите право на предпочитание. Във втория случай инвеститорите реализират печалба, използвайки собствен капитал (дивиденти). Индикаторът показва положителна или отрицателна тенденция на притока в икономиката на страната. В първия случай това се разглежда като положителен фактор за дадена валута. И обратно, ако притокът намалява, това е отрицателен фактор за обща валута.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""