Support service
×

Индекс на мениджърите по покупките на ISM (PMI)

Индексът на мениджърите по покупките на ISM (PMI) по-рано беше известен като индекс на Националната асоциация на мениджърите по покупки (NAPM).
 
Институтът за управление на доставките се нарича Национална асоциация за управление на покупките до януари 2002 г.
 
Индексът PMI на ISM над 50 показва разширяване на производствената дейност, докато показанията под 50 предполагат свиване. Обикновено, когато индексът PMI на ISM е около 60, инвеститорите започват да се притесняват от евентуално прегряване на икономиката, покачване на инфлацията и прилагането на съответните мерки, като повишаване на лихвените проценти, от страна на Федералния резерв. Когато индексът спадне до 40, инвеститорите говорят за рецесия. Напоследък инвеститорите започнаха да обръщат внимание не само на съставния индекс PMI (вж. Метод за изчисляване), но и на отделните компоненти като заетост и оперативни разходи. По този начин индексът PMI на ISM се публикува непосредствено преди публикуването на данните за безработицата и често се използва за уточняване на данните от Бюрото по трудова статистика.
 
Индексът се изчислява въз основа на пет компонента, които имат следните специфични стойности: Нови поръчки (30%), Производство (25%), Заетост (20%), Доставки на доставчици (15%), Материални запаси (10%). Респондентите в анкета се питат за резултатите от производствената дейност. Официалните отговори са „по-високи“ (повече), „по-ниски“ (по-малко) или „без промени“ в сравнение с предходния месец. Респондентите могат също да добавят свои собствени коментари. Всеки компонент на отчета се компилира в дифузионния индекс. Изчислява се като сбор от прости процентни промени на „по-висок“ и „по-нисък“ и половина от отговорите „същия“ или „без промени“. Дифузионният индекс, който е крайният показател, се нарича Индекс на мениджърите по покупките (PMI). Стойността му може да варира между 0% и 100% с различен спектър на обхвата: 50% означава, че няма промени, над 50% отразява подобрение и по-малко от 50% показва намаление.
 
Влияние на фондовия пазар. Ако дейността на компаниите остане главно печеливша и лихвените проценти се поддържат на относително ниски нива, увеличаването на дифузионния индекс вероятно ще се разглежда като сигнал за растеж на пазара. В противен случай, ако други показатели показват наближаващия край на бизнес цикъла – прегряване, инфлация или повишаване на лихвените проценти – покачването на индекса на ISM може да даде силен сигнал за масова разпродажба на акции.
 
Индексът на ISM за бизнес активност се публикува в 18:00 ч. GMT+3 на първия работен ден от месеца, следващ отчетния месец.
 
Източник: Институт за управление на доставките
 
Влияние на пазара: средно

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""