Support service
×

Заявления за безработица

Индикаторът за заявления за безработица показва седмична промяна в броя на заявленията за обезщетения за безработица. Докладът се публикува всеки четвъртък в 8:30 ч. EST. Тези цифри не винаги отразяват действителната пазарна ситуация. Четенето понякога се представя погрешно от краткосрочните фактори като федерални и местни празници. Индексът може да покаже какъв може да бъде следващият индикатор за платежни ведомости в неселскостопанския сектор. Например, ако броят на заявленията за безработица намалява постоянно в рамките на един месец, платежните ведомости в неселскостопанския сектор вероятно ще бъдат на високо ниво. Този индекс има минимален ефект върху пазара. Намаляването на броя на заявленията за безработица се разглежда като благоприятен фактор за укрепването на щатския долар.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""