Support service
×

Парична маса

Паричната маса е общата сума на емитираните хартиени пари и монети в обращение, както и средствата по текущите банкови сметки. В статистическите отчети сумата на паричните ресурси често се отделя от общата сума на паричната маса в оборот.
 
Понятие за парични агрегати:
 
Стойностите на Паричната маса (Money Supply (M0, M1, M2, M3 и M4)) са важни макроикономически показатели. Всъщност с тяхна помощ може да се измери общата парична маса на страната.
 
Паричният агрегат M0 характеризира общите парични ресурси в обращение на дадената държава.
 
M1 = M0 + чековите депозити, т.е.включва най-ликвидните ресурси: парична валута, депозити при поискване и пътнически чекове.
 
M2 = M1 + срочни депозити, депозити до 100 000 долара, т.е.включва М1, срочни депозити (по-малко от 100 000 долара) и други високоликвидни спестявания.
 
M3 = M2 + големи срочни депозити и депозити над 100 000 долара.
 
M4 е като широко измерение на банкноти и монети в обращение (M0) + банкови сметки.
 
В Съединените щати M1, M2, M3 се публикуват всяка седмица в четвъртък от 16:30 ч. EST (Ню Йорк), отразявайки седмичната промяна в паричната маса. Най-подходящ за Съединените щати е М2, който остава като един от водещите компоненти на индекса на показателите, изчислен от Conference Board.
 
За повечето европейски страни паричната маса M3 е традиционно най-значимият показател, докато за Великобритания е M4.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""