Support service
×

Платежен баланс

Платежният баланс е корелация между притока на пари в страната и изтичането на пари от страната към останалия свят. Ако входящите потоци надхвърлят изходящите потоци, текущата сметка има излишък (положително салдо). А при обратната ситуация, текущата сметка има дефицит (отрицателно салдо). Излишъкът или намаляването на дефицита се разглеждат като благоприятен фактор за националната валута. Платежният баланс има минимален ефект върху пазара.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""