Support service
×

Платежен баланс

Платежният баланс е корелация между притока на пари в страната и изтичането на пари от страната към останалия свят. Ако входящите потоци надхвърлят изходящите потоци, текущата сметка има излишък (положително салдо). А при обратната ситуация, текущата сметка има дефицит (отрицателно салдо). Излишъкът или намаляването на дефицита се разглеждат като благоприятен фактор за националната валута. Платежният баланс има минимален ефект върху пазара.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""