Support service
×

Лични доходи

Индексът включва заплати на работници и служители, доходи от наем, дивиденти, приходи от лихви, социалноосигурителни плащания и др. Обикновено се разглежда заедно с индекса за лични разходи. Има ограничено влияние на пазара. Промяната в индекса отразява покупателната способност на населението. Ако четенето расте и нивото на личните разходи остава нормално, това може да доведе до ръст на продажбите на дребно. Това е положителен фактор за националната икономика. Следователно, това води до укрепване на щатския долар. Индексът се публикува след 20-ия ден на всеки месец в 8:30 ч. EST.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""