Support service
×

Лични доходи

Индексът включва заплати на работници и служители, доходи от наем, дивиденти, приходи от лихви, социалноосигурителни плащания и др. Обикновено се разглежда заедно с индекса за лични разходи. Има ограничено влияние на пазара. Промяната в индекса отразява покупателната способност на населението. Ако четенето расте и нивото на личните разходи остава нормално, това може да доведе до ръст на продажбите на дребно. Това е положителен фактор за националната икономика. Следователно, това води до укрепване на щатския долар. Индексът се публикува след 20-ия ден на всеки месец в 8:30 ч. EST.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""