Support service
×

Индекс на мениджърите по покупките в сектора на услугите (PMI)

Индексът PMI за сектора на услугите изобразява резултатите от въпросника на мениджърите по покупките в сектора на услугите, направен за оценка на промените в тази област. Стойности под 45-50 показват забавяне на темпото на икономическо развитие. Често обемът на този индекс се влияе от психологически фактори, а не от реалната ситуация. Процесът на потребление на услуги има тенденция да се променя с относително стабилни темпове. Ето защо това са психологически причини, които влияят на резките промени в този индекс. Следователно на този факт се обръща специално внимание при анализа на индекса. Индексът се публикува през първите дни на всеки месец в 10:00 ч. EST и нюйоркско време, един ден след публикуването на индекса ISM. Има ограничени ефекти върху пазара. Ръстът на индекса е благоприятен фактор за курса на щатския долар.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""