Support service
×

Германски индекс на бизнес климата

Индексът на бизнес климата се публикува от германския Институт за икономически изследвания IFO. Стойността на индекса под 100 показва забавяне на икономическото развитие и се приема като явен отрицателен фактор от пазара. Стойността на индекса над 100 показва нарастващия оптимизъм сред предприемачите, което води до засилване на EUR и CHF от своя страна. Често психологическите фактори оказват по-голямо влияние върху стойността на този индекс, отколкото действителните бизнес ситуации. Въпреки този факт обаче реакцията може да бъде много силна. Индикаторът се публикува в средата на всеки месец.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""