Support service
×

Индекс на водещите показатели

Това е среднопретегленият индекс на такива показатели като фабрични поръчки, заявления за безработица, парично предлагане, средна работна седмица, разрешителни за строеж, поръчки за дълготрайни стоки и доверие на потребителите. Счита се, че индексът определя икономическото развитие през следващите 6 месеца. Съществува и тенденция, че ако индикаторът е в отрицателната зона в продължение на 3 месеца подред, той показва забавяне на икономиката на дадена страна. Индексът на водещите индикатори има ограничено въздействие върху пазара, тъй като излиза месец след отчетния период, когато повечето от индикаторите вече са публикувани.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""