Support service
×

Индекс на цените на производител (PPI)

Индекс на цените на производител (PPI)
 
Индексът на цените на производител (PPI) определя промените в нивото на цените за кошницата стоки, произведени в индустрията. Този индекс се състои от две части: входни цени (полупродукти, компоненти и т.н.) и производствени цени (готови продукти). Производствената цена включва стойността на труда и дава представа за инфлацията, свързана с промяна в стойността на труда. При изчисляване на индекса не се вземат предвид цените за внесени стоки и услуги. Когато производителите се сблъскват с инфлация, увеличенията на производствените им разходи се прехвърлят на потребителите. Следователно PPI служи като водещ индикатор за CPI. Този показател има значителен ефект върху пазара. На фона на очакванията за повишаване на основните лихвени проценти, нарастването на стойността на показателя води до покачване на щатския долар.
 
Индексът на производствените цени (PPI) определя цените на стоките на ниво търговия на едро. Има три големи подкатегории на PPI: начална, междинна и окончателна. Пазарът следи отблизо индекса на крайните стоки, тъй като този индекс отразява цените за стоките, които са готови за продажба на крайния потребител. Цените на стоките в началния и междинния етап на индустрията много често показват проявата на предстоящия инфлационен (дефлационен) натиск. Колкото по-близо обаче са първоначалните стоки, толкова по-силни са тези цени, съответстващи на цените на суровините, които вече са налични в индексите за търговия, като CRB (Бюро за стокови изследвания).
 
На всички етапи на индустрията вниманието на пазара се насочва към основния индекс, който изключва хранителните и енергийните ресурси. Съответният индекс се нарича Основен 
индекс на цените на производител (Core PPI). Публикува се заедно с основния индекс. Цените на храните и енергията са предназначени да бъдат нестабилни и да покриват тенденциите на основното ниво на инфлация. Въпреки че реакцията на пазара се определя от месечните промени, годишните промени се отбелязват и от анализаторите. Индексът не се преразглежда на месечна база. Годишните ревизии със сезонните корекции обаче могат да направят малки подобрения в следващите публикувани доклади.
 
PPI се изчислява по същия принцип като индекса на потребителските цени (CPI).
 
Съвкупните разходи на основната кошница за текущия период от време се разделят на стойността от предходния период. След това от получената стойност се изважда един пункт. Резултатът е представен в проценти. Отделно от това стойността може да бъде както положителна, така и отрицателна. В сравнение с CPI, PPI от време на време спада значително, особено когато публикуваните стойности са отрицателни. PPI и курсът на националната валута имат пряка връзка – нарастването на индекса в повечето случаи води до увеличаване на курса на националната валута и обратно.
 
Напредъкът на PPI води до инфлация на разходите. Според анализатори той има по-голямо влияние върху икономиката, отколкото инфлацията на търсенето. PPI се счита за водещ показател в сравнение с CPI, тъй като потребителските цени се променят със закъснение спрямо цените на производител. PPI се публикува на 11-ия ден на всеки месец в 16:30 ч. GMT+3. Индексът се публикува за предходния месец.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""