Support service
×

Търговски баланс

Търговският баланс е разликата между паричната стойност на износа и вноса на износ и внос на дадена държава за определен период от време. Търговският баланс може да бъде положителен и отрицателен.
 
Ако вносът на дадена държава надвишава износа, тя има търговски дефицит или отрицателен търговски баланс. Тоест една държава внася (или купува) повече стоки и услуги от други страни, отколкото изнася (или продава) в международен план. Такива страни са ориентирани към внос.
 
И обратно, ако една нация изнася повече стоки и услуги, отколкото внася, тя има излишък на търговския баланс или положителен търговски баланс. Такива страни са ориентирани към износ.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""