Support service
×

Търговски баланс

Търговският баланс е разликата между паричната стойност на износа и вноса на износ и внос на дадена държава за определен период от време. Търговският баланс може да бъде положителен и отрицателен.
 
Ако вносът на дадена държава надвишава износа, тя има търговски дефицит или отрицателен търговски баланс. Тоест една държава внася (или купува) повече стоки и услуги от други страни, отколкото изнася (или продава) в международен план. Такива страни са ориентирани към внос.
 
И обратно, ако една нация изнася повече стоки и услуги, отколкото внася, тя има излишък на търговския баланс или положителен търговски баланс. Такива страни са ориентирани към износ.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""