Support service
×

Коефициент на безработица

Коефициентът на безработица показва процента на безработните към общото население в трудоспособна възраст. Той се публикува заедно с платежните ведомости за неселскостопанския сектор и има значително влияние върху пазара. Обикновено анализът на коефициента на безработица се представя заедно с данните за платежните ведомости за неселскостопанския сектор. Например, увеличаването на броя на новите работни места извън селскостопанския сектор, заедно с повишаване на коефициента на безработица, показва нарастване на безработицата в селскостопанския сектор на икономиката и др. На фона на основните очаквания за растеж на лихвените проценти, спад в стойността на коефициента на безработица предизвиква увеличение на националната валута. Търговският сигнал е промяната с 0,1%.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""