Support service
×

Причината, поради която годишният процент 5% не се таксува

Годишната такса от 5% не се начислява по сметките от типа суап-фрий.
 
Също така таксуването се извършва само за активни акаунти.
 
"Активна сметка" - търговска сметка на Клиент, при която броят на изпълнените пазарни поръчки (1 пазарен лот = 10 ИнстаФорекс лота за отчетния период надвишава 0,2% от средното салдо за отчетния период, т.е. за всеки 1000.00 USD от балансовите 2 пазарни лота (20 ИнстаФорекс лота) трябва да бъдат търгувани. При съществуването на противоположни позиции в търговска сметка, само половината от заключения обем ще бъде взет под внимание от търгуваните лотове.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""